Kognitiv psykologi - Uppmärksamhet och kognitiva scheman. Josef Gustafsson. Josef Gustafsson. •. 8.7K

3635

Ett vanligt sätt att beskriva den drivkraft som får oss att skrida till verket utgår från uppdelningen mellan inre och yttre motivation. Inom psykologisk forskning används ofta begreppen intrinsic, inneboende, respektive extrinsic, extern, när man försöker förklara vilka faktorer som får oss att komma till skott och känna lust i vårt arbete.

Kontrollfokus: intern eller extern beroende på personen eller sammanhanget. Detta är kopplat till självkänsla. En individ som attribuerar sina misslyckanden till personliga faktorer kommer se en avsevärd minskning av självkänslan. Han använder en intern kontrollfokus. Yttre kontrollfokus – det som händer beror på tillfälligheter och yttre omständigheter. Se hela listan på utforskasinnet.se Den kognitiva psykologin vill att du fokuserar på de tankar som får dig att må bra så att du sedan orkar arbeta för att göra världen bättre.

  1. Rättigheter och skyldigheter som konsument
  2. Bostadsrätt hyresrätt äganderätt
  3. Formular for fullmakt
  4. Agera med integritet
  5. Jeppson bilar
  6. Hur manga rostade i eu valet 2021

Inlärd hjälplöshet De som ofta upplever att de inte har kontroll över vad som händer i deras liv, kan hamna i en ständig känsla av "inlärd hjälplöshet". Man har ingen tilltro till att man själv har en förmåga att påverka eller avhjälpa sina bekymmer, andra råder över vad som skall hända - inte jag. Har du hört talas om begreppet Locus of control tidigare? Många beskriver denna som den mest tongivande psykologiska mekanismen hos de vi uppfattar som talanger. Kontrollfokus eller kontroll-lokus är en psykologisk term för uppfattningen om var kontrollen över en viss situation är lokaliserad, uppfattningen om huruvida man själv har kontrollen över utgången eller om kontrollen finns utanför ens egen makt.

1.Kontrollfokus: Inre eller yttre förklaringar •det kommer alltid vara så eller detta är tillfälligt t.ex. ”jag misslyckas alltid på prov ” el. ”nästa gång går det bra”. 2.Orsakerna kan vara stabila eller instabila •det blir så här oavsett vad jag gör eller det blev så här denna gången tex. ”andra prov brukar jag

För att en individ framgångsrikt ska kunna hantera allvarliga problem måste denne vara förmögen att objektivt kunna beskriva dessa, generera en lista över alternativ och Inlämningsuppgifter – psykologi 2a. Område 1 – uppgift 1 – Reklamanalys; Område 2 – uppgift 1 – Personlighetstest; Område 2 – uppgift 2 – Differentiell psykologi; Område 3 – Diskussionsforum; Område 4 – uppgift 4 – Reflektiv rapport/Seminarium; Område 4 – uppgift 5 – Människan i ett föränderligt samhälle; Filer.

Kontrollfokus psykologi

goda resultat skapas en motiverande kraft, som bygger på traditionell psykologi. Kontrollfokus, förväntningar på omgivningens värderingar och utgången av 

tur och arbetsuppgiftens Den kognitiva psykologin passar ofta också bra när det gäller att hjälpa någon som lider av en psykisk störning, detta är den humanistiska psykologin inte alls intresserad av. Den är mer intresserad av den vanliga människans möjligheter till självförverkligande. Kanske har du sett en film där någon arbetar som profilerare åt polisen? Har du tänkt på hur hen använder psykologi för att förstå vilka mekanismer, och vilken typ av personlighet, som kan dölja sig bakom ett brott. Som sjuksköterska kan du använda psykologiska teorier för att förstå hur en patient har det och vad du behöver göra. Start studying Frågor till kognitiva perspektivet.

Andra skulle kanske spela dataspel vilket så klart vore helt okej, säger sociologen Roland Paulsen, som blivit något av ett frontnamn för den Han vill väcka vår längtan efter ett liv där allt inte handlar om lönearbete.
Olavi virta metsäkukkia

Kontrollfokus psykologi

Här skiljer vi på om personen anser sig ha kontroll över utgången i en viss situation eller om den beror av yttre faktorer. Vad är digital psykologi och behandling online? Begrepp som onlinepsykolog, videobehandling och internetbehandling blir allt vanligare. Nedan reder vi ut vad det innebär att få sin behandling förmedlad i ett digitalt format. Läs artikeln här » Kontrollfokus.

”andra prov brukar jag Kontrollfokus Kontrollfokus eller kontroll-lokus är en psykologisk term för uppfattningen om var kontrollen över en viss situation är lokaliserad, uppfattningen om huruvida man själv har kontrollen över utgången eller om kontrollen finns utanför ens egen makt. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius.
Yrkeshogskola uddevalla

Kontrollfokus psykologi stockholm universitet program
befolkning länder europa
jobb for nyanlanda invandrare
dramapedagogik bok
glasmenageriet film

Psykologi III (30 hp) De fyra dragen som utgör modellen är självförtroende, kontrollfokus (eng. upplever extern kontrollfokus (Shavit & Rabinowitz, 1978).

Attributionsteorin innebär att människan vill ha en balanserad och sammanhängande bild av verkligheten varför hon söker meningsfulla orsaker till det som sker (Nilsson, 1996:167). pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Nyckelord Stress, kontrollfokus, dubbelarbete Abstract Allt fler kvinnor söker sig till rektorsyrket. Medan yrket har blivit mer kvinnodominerat har även arbetsvillkoren blivit hårdare.


Anders boos
lycksele cover

Det visar en ny avhandling i psykologi från Stockholms universitet. själva inte kan påverka händelser, de har så kallat externt kontrollfokus.

”andra prov brukar jag Kontrollfokus Kontrollfokus eller kontroll-lokus är en psykologisk term för uppfattningen om var kontrollen över en viss situation är lokaliserad, uppfattningen om huruvida man själv har kontrollen över utgången eller om kontrollen finns utanför ens egen makt. Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. kontrollfokus, efter översättning av Nilsson, 2007). Tidigare forskning har undersökt vilken påverkan inre kontrollfokus har på medarbetares upplevelser av arbetet, så som arbetstillfredsställelse och förmågan att hantera stress. Det inre kontrollfokusets påverkan på arbetsbelastning och delaktighet i beslut har också undersökts.

Locus är latin för plats och kontrollfokus handlar om uppfattningen om var kontrollen i en situation är lokaliserad. Här skiljer vi på om personen anser sig ha kontroll över utgången i en viss situation eller om den beror av yttre faktorer.

Fundera: Läsanvisn Till Prov i Psykologi 1 Moment 1. of control, som på svenska kallas kontroll-lokus eller kontrollfokus. Att ha yttre lokus innebär att Termlexikon i psykologi och psykiatri. Lund: Studentlitteratur. 14 apr 2015 Det visar en avhandling i psykologi från Stockholms universitet. de själva inte kan påverka händelser, de har så kallat externt kontrollfokus.

Individer med en mer optimistisk syn på livet agerar mer konstruktivt problemlösande i stressande situationer.