: Vid olyckfall: ring 020 - 99 60 00 (Kemiakuten, tillgängligt dygnet runt) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008 FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 Faroklass Farokategori Målorgan Faroangivelser Allvarlig ögonskada Kategori 1 --- H318

4800

Utfärdandedatum: 2015-08-10 Produktnamn: EKOFLOCK 50-100 1(9) SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: EKOFLOCK 50-100 REACH-reg.nr: 01-2119531563-43 (Polyaluminiumklorid) 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

Gatuadress: Totalkväve utgående vatten Nykvarnsverket 2013-. 2018. 0. 20. 40. 60. 80.

  1. Muntlig delegering socialstyrelsen
  2. Sälja loppis
  3. Andreas ivarsson wihlborgs
  4. Snoskoter kort
  5. Parentes referenser apa
  6. Aids sarcoma di kaposi
  7. Flygplatser norra sverige
  8. Lunchställe midsommarkransen
  9. Max hudiksvall meny

I Ekoflock-familjen finns flera olika produkter. EKOFlock 90 dunk 34 Kg Artnr: EK881302 Aluminiumbaserad fällningskemikalie som snabbt skapar stabila kompakta flockar som är lätta att separera. Säkerhetsdatablad. EKOFlock 90 Fat 274 Kg Artnr: EK881902 Aluminiumbaserad fällningskemikalie som snabbt skapar stabila kompakta flockar som är lätta att separera. Feralco Nordic AB förser Skandinavien med oorganiska koagulanter för vattenrening. Vi producerar aluminium- och järnbaserade fällningssalter. Feralco Nordic AB säljer även polymerer, dels genom direktleveranser från leverantör, dels genom omtappning till småemballage.

SÄKERHETSDATABLAD. Ekoflock 50-100. UTFÄRDANDEDATUM: 2015-06-01 13 µg/l (Al), 60 dagar. (Salvelinus fontinalis) semistatisk. Kräftdjur. EC50.

Ekoflock, Ab arbetar med verksamhet som rör Apotek. Recension på Cybo. Medicinsk andningsskydd box om 60 styck. Förpackning.

Ekoflock 60

2016 som låg på över 60 mnkr som har stor betydelse Resultatet för 2016 (60,5 mnkr), 2017 (35,6 mnkr) och årets I arbetet ingår bland annat nya ekoflock-.

Ekoflock 90 dunk 34 kil0. Results for Ekoflock heavy metals equipment for health and safety. Compare and contact a supplier near you Ekoflock 90 25 liter 10 050 03 730 :- Invallning för kärl 60 – 100 Liter 25 020 011 1 500 :- Kärl rund, Standard 100 liter 25 020 01 2 310 :- Mängdrabatt (totalt antal rullar): 30-39 : 40-49 : 50-199 : 200+ 0,95 kr: 0,90 kr: 0,85 kr: 0,80 kr: Välj Färg Skene avloppsreningsverk.

Juli. 88777.
Omxs30 index methodology

Ekoflock 60

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Eksjöhus f d (nuv Eko-flock) 33.04. 4.

Scope 1.
Musikutbildning stockholm

Ekoflock 60 www.liu.se antagen
susanne pettersson
procivitas malmö poäng
musikhögskolan malmö lärare
växjö bilhus

11 feb 2005 luftbubblor på 30-80 µm; för trots luftbubblornas mikrostorlek så är dom fortfarande 60-1500 gånger mindre än den minsta luftbubblan.

Den aktiva komponenten utgörs i huvudsak av ett högladdat aluminiumkomplex. Flytande 3-värd polyaluminium-hydroxikloridlösning (PAC) har visat sig vara en effektiv koagulant för avloppsreningsverk.


Div s
airbag framsate barn

EKOFlock 90 dunk 34 Kg Artnr: EK881302 Aluminiumbaserad fällningskemikalie som snabbt skapar stabila kompakta flockar som är lätta att separera. Säkerhetsdatablad. EKOFlock 90 Fat 274 Kg Artnr: EK881902 Aluminiumbaserad fällningskemikalie som snabbt skapar stabila kompakta flockar som är lätta att separera.

Säkerhetsdatablad Ekoflock 50-100. sep 3, 2020. Säkerhetsdatablad Ekoflock 50-100 Säkerhetsdatablad för flockningsmedel Ekoflock 50-100 Efterpolering 5-30 PE – WSB Clean hygieniseringsbädd (hög hälsoskyddsklass) jun 23, 2020. Efterpolering 5-30 PE - WSB Clean hygieniseringsbädd (hög hälsoskyddsklass) kemikaliedos på 60 g/m3 var aluminiumhalterna, färgen och turbiditeten som minst i filtratet. Nyckelord: Ytvattenverk, kontaktfilter, långsamfilter, igensättning, färgtal, fällnings-pH, EKOFLOCK 91 Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet avloppsreningsverk.

Sveriges ledande kemikaliedistributör. Certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001.

60,0. April. 122139. 57,4. Maj. 106618. 80,2.

Nyckelord: Ytvattenverk, kontaktfilter, långsamfilter, igensättning, färgtal, fällnings-pH, EKOFLOCK 91 Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet Ekoflock från Feralco har använts som fällningskemikalie, vilken är en polyaluminiumkloridlösning. Under 2020 kommer ny upphandling av polyaluminiumkloridlösning att utföras. Polymer av sorten Eka PAM C2402 tillsätts vid slamavvattningen. Tillverkare är Eka. Fällningskemikalien Ekoflock 90 är klassificerad som irriterande.