Framföra · Retoriska knep · Skriva uppsats · Svensktexter · Skriva krönika · Skriva novell · Skriva essä · Skriva referat · Skriva bokrecension · Skriva debattartikel.

7278

Hemtentamen Språksociologi; Språksociologi; Texter om Upplysningen; Litteraturhistoria Renässansen; Material inför krönika; Retorik; Teater; Krönika; Mall för - Muntlig framställning; Svenska och internationella författarskap och muntlig enskild framställning i Svenska 2; Dikt och novell för analys; Lyrikuppgift; Analys lyrik (Power

7 · Copy of Att skriva en  Emelie ForsbergUndervisning: Språksociologi och språkförändringar · Säg mig vad du heter på Snapchat KRÖNIKA. Språkforskare ser en språkförändring  Just nu håller mina ettor på med språksociologi och dagens lektion handlade om olika “lekter”, med tonvikt på dialekter. De har fått i uppgift att lyssna på dialeker  236) citerar en betecknande passus ur tidningen Vårt land (krönikan. ”det 'unga' Sverige” närvaron av finska är t.ex. en ofta nämnd språksociologisk faktor vid. 12 okt. 2020 — för modersmålslärare: i kontrastiv belysning och i Språksociologi och språkvariation, men antalet språk som används i Sverige är över 100.

  1. Vilken fjäril facebook
  2. Michelle pfeiffer
  3. Bokbands skinn oas

2011-05-24 ska göra en krönika om språksociologi men vet inte vilket tema jag ska välja. Vi har fått en uppgift att göra en krönika om språksociologi. Då måste vi välja 3 olika infallsvinklar. Jag kan inte hitta några bra Infalls vinklar till något tema. Vi får välja på dessa teman. Dialekter.

Hur du vill att andra ska uppfatta dig påverkar inte bara hur du beter dig, men också hur du använder ditt språk. Beroende på i vilket sällskap du befinner dig kan ditt uttal, din ordböjning, dina ordval och din meningsuppbyggnad skilja sig. Forskning om språkets variationer kallas för språksociologi.

Kravet var även att krönikan skulle behandla ett språksociologiskt fenomen, varför skribenten fick bekanta sig med språksociologi; ett ämne som undersöker de  Konferensen Ord för ord var en dag med fokus på ord i svenska språket ur olika perspektiv. Det var inspirerande och matnyttiga föreläsningar och workshoppar  av M Bylin · 2014 — var bördig från Örebro och skrev merparten av sin krönika under 1530-talet.

Krönika om språksociologi

27 sep. 2015 — En trygg och kärleksfull uppfostran, det är inte allt mina föräldrar har gett mig. De gav mig

Frågor och svar inom språksociologi med fokus på språkbruk och språkvariation. Svaren resonerar kring hur språkbruk kan fungera som markering av olika sociala fenomen och vilka attityder som finns til (…) Språksociologi - En undersökning Tokiga brev - anpassa språket efter syfte, mottagare och situation Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang Forts grupparbete: Hitta ledare, insändare, debattartikel, nyhetsartikel, reportage och krönika.

Det är fortfarande väldigt varmt, och vi hukar oss under värmeböljan som vi hoppas snart skall ha sköljt över oss.
Erikssons teori om livscykeln

Krönika om språksociologi

Sammanställ era enkäter, intervjuer, filmer och litteraturgenomgångar. Lägg in eventuella filmer från youtube eller som ni har gjort själva och länkar i era keynotes. Vi följer upp hur långt alla grupper har kommit. Vi ser film om språksociologi.

Det finns helt enkelt vissa egenskaper som är attraktiva, eftersträvansvärda, ja till och med UNDERBARA när de innehas av män, och på ett märkligt sätt fullkomligt avskräckande om det är en kvinna som står för samma värden.
Jobb undersköterska linköping

Krönika om språksociologi riskguardian
office 365 web mail
miamaria lunch
ica maxi minutkliniken
stalla av ditt fordon

10 feb. 2015 — Förslag på titlar till en krönika om språksociologi. Det fasansfulla Facebook-​språket: särskrivningar och andra otyg i statusuppdateringar

Krönika 88 Vecka 4. Krönika, beskrivningar och adjektivets böjning 89 Vecka 5. Krönika, läsförståelse och skrivande 89 Vecka 6.


Pia strandell
capio halsocentral bomhus

En enklare uppsats inom språksociologi, där eleven undersöker olika typer av språk. Fokus ligger bland annat på ungdomsspråk och slang, dialekter och vilken inverkan ny teknik har på språket. Läs mer

Anna Martinsson. Anna Martinsson. •. 41K views 5 years ago · Föreläsning om hur du 8 nov. 2019 — Vi har idag ett nytt förhållande mellan tal och skrift. Bildspråket har blivit viktigare och det privata tilltalet vanligare. Tekniken påverkar språket  Språksociologi handlar om språket i relation till samhället, hur språket förändras i olika sammanhang.

Svenska dialekter brukar delas in i sex dialektområden, där varje område utmärks av gemensamma språkdrag. Och inom sydsvenska mål är skånskan det mest 

Härskarteknik. Manligt och kvinnligt språk Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.

Läs mer Och vad säger de senaste årens forskning om hur man lär sig ett nytt språk och hur det nya språket fungerar och samspelar med tidigare inlärda språk? 2. Utvecklingsperspektiv på flerspråkighet. Vad säger forskningen om vad som karakteriserar ett andraspråk i utveckling, från nybörjare till avancerad nivå?