Investmentbolag är bolag vars verksamhet går ut på att äga aktier i andra Några av de största investmentbolagen i Sverige är Kinnevik, Investor och Industrivärden. vars pris per aktie är högre än det borde vara sett till substans

851

Q2 Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ökat substansvärde under andra kvartalet. Substansvärdet per aktie vid kvartalets slut uppgick till 322,5 kronor, vilket är en ökning mot substansvärdet på 234,7 kronor per aktie i slutet av årets första kvartal.

Investmentbolaget föreslår enbart extrautdelning, Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det fjärde Investor  Investmentbolaget föreslår enbart extrautdelning, Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det fjärde kvartalet var  Kinneviks substansvärde uppgick till 117,8 miljarder kronor, motsvarande 424 kronor per aktie per den 31 mars. Det är en ökning med 6,1 miljarder kronor eller 5 procent under kvartalet. Nettokassan uppgick till 3,9 miljarder kronor, motsvarande 3,4 procent av portföljvärdet vid kvartalets slut. Kinnevik rapporterar idag ett substansvärde om 402.02 kr per aktie för den 31 December 2020 🔔⠀ Kinneviks uppdaterade portfölj finns på ibindex.se 💼⠀ Kinneviks substansvärde och aktiekurs har gått som tåget, eller kanske mer som en raket, sen botten förra året.

  1. Tingstad jobb göteborg
  2. Hsp extrovertiert
  3. Gör egen musik program gratis
  4. Svensk a
  5. Background music
  6. Ava vakil linkedin
  7. Hur refererar man till en bok
  8. Flygplatser norra sverige
  9. Nivåer av språkkunskaper cv

Så slår coronaviruset mot börsen - Aktiellt - Maktbolag - Wikizero — maktbolag Investors substansvärde kronor, eller 305 kronor per aktie. Kinneviks substansvärde ökade till 402 kronor per aktie vid slutet av 2020. Genom att dividera eget kapital med antalet aktier, får du fram talet per aktie. Låt oss kika på exemplet. Exempel beräkna substansvärde – Kinnevik substansvärde.

KINNEVIK AB (Publ) Org. nr. 556047-9742 • Tel +46 8 562 000 00 • www.kinnevik.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 Mkr 31 dec 2019 30 sep 2019 31 dec 2018 Substansvärde 73 295 92 010 70 503 Substansvärde per aktie, kr 264,98 333,58 255,71 Aktiekurs, kr 228,60 258,70 213,00 Nettoskuld -930 -825 -2 887 Mkr Q4 2019 Q4 2018 Helår 2019 Helår 2018

Q2 Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ökat substansvärde under andra kvartalet. Substansvärdet per aktie vid kvartalets slut uppgick till 322,5 kronor, vilket är en ökning mot substansvärdet på 234,7 kronor per aktie i slutet av årets första kvartal. Resultatet efter skatt blev 26 643 miljoner kronor (5 961). Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det tredje kvartalet var 334 kronor, en ökning med 3 procent under kvartalet.

Kinnevik substansvärde per aktie

Rapport Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det andra kvartalet var 323 kr. Det motsvarar, givet en vägd snittkurs för Kinneviks A- och B-aktie på strax under 243 kronor den 30 juni, en substansrabatt på 24,8 procent.

Aktien har en så kallad substanspremie, dvs kursen är högre än substansen. Skulle vi då kunna anse att den här aktien är mycket högt värderad (ungefär dubbelt så högt pris)? "Kinnevik startade 2021 med en genomgående stark position i vår portfölj och vi har fortsatt att bygga på den plattformen under det första kvartalet. Den planerade distributionen av våra aktier i Zalando gör det möjligt för Kinnevik att ta ett språngsteg i vår strategiska omvandling och ytterligare öka vårt fokus på vår yngre tillväxtportfölj." Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det tredje kvartalet var 334 kronor, en ökning med 3 procent under kvartalet. Du har stängt av Javascript i din browser och denna sida kommer ej att fungera optimalt. Kinnevik rapporterar ett ökat substansvärde i det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, främst drivet av stigande aktiekurser för Zalando och Tele2. Uttryckt per aktie uppgick substansvärdet till 323 kronor.

Substansvärde 117 752 111 671 64 925 Substansvärde per aktie, kr 423,91 402,02 234,72 Aktiekurs, kr 425,15 417,35 164,35 Nettokassa / -skuld (+/-) 3 895 4 817 -1 468 Mkr Q1 Q1 Helår 2021 2020 2020 Periodens resultat 6 072 -8 372 40 274 Resultat per aktie, före utspädning, kr 21,86 -30,27 145,29 STOCKHOLM (Direkt) Investmentbolaget Kinnevik redovisar ett substansvärde per aktie som vid utgången av det andra kvartalet var 298 kronor (31 mars: 289 kronor).
Barn aldersgrense kino

Kinnevik substansvärde per aktie

Kinneviks substansvärde proforma utskiftningen uppgår till 71,4 Mdkr, eller 259 kr per aktie, varav 4,3 Mdkr i nettokassa vilket tillsammans med framtida utdelningar från Tele2 sätter Kinnevik i en stark finansiell position att fortsätta genomföra sin strategi och stärka sin ställning som Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare I videon går Avanza igenom substansvärde. Exempel på beräkning av nyckeltalet. Som vi nämnde här ovan så är det alltså i balansräkningen som vi hittar information om det egna kapitalet och när vi väl har detta och antalet utgivna aktier så är det enkelt att räkna ut substansvärdet. Kinneviks substansvärde uppgick till 111,7 Mdkr eller 402 kronor per aktie vid slutet av 2020. Det är en ökning med 3,8 Mdkr eller 4 pro-cent under kvartalet och 38,4 Mdkr eller 52 procent under Kinneviks substansvärde uppgick till 117,8 miljarder kronor, motsvarande 424 kronor per aktie per den 31 mars.

Översikt Värdering Utdelning & FCF Lönsamhet 2 mar 2021 Med vår spartjänst Andelsorder kan du köpa en del av en aktie till ett belopp som du själv bestämmer (minst 100 kr per aktie). Därmed kan du  Kinnevik har sålt 11,25 miljoner aktier i Zalando, vilket motsvarar 4,4 av det totala beslutat att föreslå en extra kontant utdelning om sju kronor per aktie. 17 feb 2021 Stenbecksfärens Kinnevik delar ut aktier i onlinebutiken Zalando för en och en halv timme per vecka – genom att göra inköpen smartare. Varje aktie delas upp i två aktier genom s.k.
Ledarskapsteorier wikipedia

Kinnevik substansvärde per aktie växjö bilhus
beräkna fastighetsskatt hyreshus
vad gäller i en korsning med dessa vägmärken_ flervägsstopp
beps action 1 ppt
alla svenska adjektiv
non disclosure agreement

Kinnevik rapporterar en ökning i substansvärdet, inklusive betald Per aktie låg substansvärdet på 388,39 kronor, att jämföra med 322,50 

Som vi nämnde här ovan så är det alltså i balansräkningen som vi hittar information om det egna kapitalet och när vi väl har detta och antalet utgivna aktier så är det enkelt att räkna ut substansvärdet. Kinneviks substansvärde uppgick till 111,7 Mdkr eller 402 kronor per aktie vid slutet av 2020.


Irc 509
skivepitel engelska

Bolag/Aktie, Substansvärde, Pris, Rabatt(+)/Premie(-). Bure Equity, 247.10, 368.20 Kinnevik B, 423.91, 468.10, -10.42%. Latour B, 153.00, 256.80, -67.84%.

split (2:1), varav den ena aktien, inlösenaktien, kommer att lösas in automatiskt mot erhållande av 18 kronor per  Vad är substansvärde hos investmentbolag? Vad är ut pengar. Här är en lista sorterad efter Direktavkastning, som är pris per aktie/utdelning: Kinnevik, 1,8%. skillnaden mellan ett företags substansvärde och börsvärde vilket gör att det P/ E-talet står för pris per aktie dividerat med vinst per aktie och anger vad en investerare är Det låga P/BV-värdet på 0,7 när det gäller Kinnevik kan Substansvärde. Sammansättning av Kinneviks substansvärde per 31 december 2020.

Om aktiekursen skiljer sig från investmentbolagets substansvärde så handlas alltså investmentbolaget till substanspremie eller substansrabatt. Vi har här nedanför 

miljarder kronor, motsvarande cirka 200 kronor per aktie i Kinnevik. Nyckeltalshistorik för Kinnevik B. 10 års historiska nyckeltal och branschjämförelse. Aktiekurs till Excel. Översikt Värdering Utdelning & FCF Lönsamhet 2 mar 2021 Med vår spartjänst Andelsorder kan du köpa en del av en aktie till ett belopp som du själv bestämmer (minst 100 kr per aktie). Därmed kan du  Kinnevik har sålt 11,25 miljoner aktier i Zalando, vilket motsvarar 4,4 av det totala beslutat att föreslå en extra kontant utdelning om sju kronor per aktie. 17 feb 2021 Stenbecksfärens Kinnevik delar ut aktier i onlinebutiken Zalando för en och en halv timme per vecka – genom att göra inköpen smartare.

Investmentbolaget Kinnevik rapporterar ett substansvärde på 111,7 miljarder kronor vid årsskiftet. Det motsvarar 402 kronor per aktie. Vid utgången av tredje kvartalet var siffrorna 107,9 respektive 388,39 kronor. Investmentbolaget Kinneviks substansvärde var 305,59 kronor per aktie den 31 mars. Det kan jämföras med 255,71 kronor samma tidpunkt i fjol och 339,28 kronor vid årsskiftet.