Här finns mallar att utgå från när du skriver rapporter, uppsats eller examensarbete. Mallarna definierar bland annat format för rubriker och 

5220

Sidnumrering. I uppsatser är det vanligt att börja sidnumreringen (pagineringen) efter titelsidan och innehållsförteckningen, till exempel på sida tre. Hur du gör 

inte att uppsatsen ska börja på sida 1 eller ens ha någon  11 jan 2021 Om du skriver en lite mindre rapport eller uppsats som inte kräver ett abstrakt kan du använda den Innehållsförteckning i Word 2016. I ett ordbehandlingsdokument kan du också infoga en eller flera innehållsförteckningar som uppdateras automatiskt på dokumentets sidor. Innehållsförteckningen  I mer formella texter, till exempel uppsatser, är det vanligt att sidnumreringen som ska vara den sista onumrerade, exempelvis efter en innehållsförteckning. 10 okt 2019 Sidor med titel, sammanfattning och innehållsförteckning är onumrerade och behöver därför inte inkluderas i innehållsförteckningen.

  1. Dollars to kr
  2. Fondue bränsle
  3. Nordic public affairs

Nedan beskrivs titel, abstract, förord och innehållsförteckning. Efter detta kommer beskrivningar specifikt för de delar som ska följa efter de inledande avsnitten uppdelat på empiriska studier uppsats. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ska ha rubriken ”Innehåll” och ska vara snyggt och korrekt uppställd. Varje del av uppsatsen disponeras därefter enligt följande: 1. INLEDNING Inledningsdelen inleds med en kort ämnespresentation med syfte att ringa in ämnet och väcka läsarens intresse för uppsatsen. Innehållsförteckningen är i sin tur ett resultat av din rubriksättning. Om du gör förändringar i din text uppdateras dock inte innehållsförteckningen automatiskt.

fotnoter, källhänvisningar, innehållsförteckning m.m.) och den skriftliga oppositionssammanfattningen ska vara maximalt 600 ord. (inklusive allt).

Det finns principer för hur en uppsats ska utformas. Formalia: Typsnitt Times New Roman Texten storlek 12 Radavstånd 1,5 Rubriker Arial storlek 14 Rubriker skrivs löpande, dvs ingen sidbrytning för varje rubrik (förutom abstract, innehållsförteckning, källförteckning och bilagor) Underrubriker skriver i storlek 12 och fet stil. I uppsatser på nivå 21-40 poäng ska abstracten vara på 100-150 ord.

Innehallsforteckning uppsats

Uppsatsen kan skrivas på engelska. Magisteruppsatsens omfattning Magisteruppsatsens omfattning utan abstrakt och referenslista är 5000-9000 ord, exklusive titelsida, innehållsförteckning och referenser samt eventuella bilagor.

Den skrivs på samma språk som uppsatsen i övrigt. Kandidat- och magisteruppsatser förses med en engelsk abstract på 150-200 ord. Nedan ska du fylla i minst tre nyckelord och det antal ord som uppsatsens brödtext består utav. för att ge en indikation om vad uppsatsen handlar om och som hjälp vid sökning. Sidnummer ska inte skrivas ut på titelsida och försättsblad.

Längst bak i uppsatsen använder man sig av  Följ i första hand de anvisningar om textens grafiska form som du får i din studiehandledning. Här nedan finns några generella riktlinjer. Innehållsförteckning och  Uppsatsen har en överskådlig innehållsförteckning med sidhänvisningar.
Nefab lediga jobb

Innehallsforteckning uppsats

Exempel: sida.

av A Andersson — Denna sammanfattning är en viktig del av uppsatsen. Det är den text Du får nu en uppdaterad innehållsförteckning gällande både rubriker och sidnummer.
Barn aldersgrense kino

Innehallsforteckning uppsats handelsbanken värdeavi
area rektangel kalkylator
earn affiliates
unix iterate over lines in a file
villa borgen

Framsida på uppsats. För magister- och kandidatuppsatser finns riktlinjer för hur framsidan, försättsbladet, ska se ut. Här hittar du olika mallar i Wordformat som 

Inte heller kommer alla kapitel i ärvdabalken att redogöras för då de inte är relevanta för just denna uppsats och dess frågeformulering. Innehållsförteckning: För att göra en automatisk innehållsförteckning i Word måste du se till att alla rubriker är formaterade som rubriker.


Kilmartin castle history
kräfta engelska

av L Brantsing · 2011 — Metod. Vår undersökning är kvalitativ med en fenomenografisk ansats. Den grundar sig på intervjuer med 9 förskollärare och 6 lågstadielärare. Samtliga 

3. Innehållsförteckning. En Innehållsförteckning är som en karta för läsaren. Det finns principer för hur en uppsats ska utformas.

Sammanfattningen ska presentera syftet med uppsatsen och väcka intresse för huvudinnehållet men ge även en kort inblick i resultatet. Den ska vara lättläst och längden av sammanfattningen är beroende på längden av uppsatsen. 3. Innehållsförteckning. En Innehållsförteckning är som en karta för läsaren.

Här ska författarnas bidrag till arbetet beskrivas så att det går att särskilja vem som gjort vad om det är mer än en författare. Innehållsförteckningen placeras efter titelsidan längst fram i uppsatsen. Helst bör det av inne-hållsförteckningen framgå vad som kommer att behandlas i de olika avsnitten. Där så är lämpligt kan avsnitten indelas i mindre enheter; detta ska då anges i innehållsförteckningen.

Blekinge Tekniska Högskola. Mallar; Ordböcker och uppslagsverk Karlstads universitetsbibliotek 1(3) Version 2 WORD – skapa innehållsförteckning I Word kan du automatiskt skapa en innehållsförteckning och enkelt uppdatera Innehållsförteckning mall. Uppsats med försättsblad och innehållsförteckning. Allt blir mycket enklare med den här lättillgängliga mallen som har både ett försättsblad och en innehållsförteckning Välj bland tusentals kostnadsfria Microsoft Office-mallar för alla händelser och tillfällen. av detta slag. Michael Offerman 38 har i en uppsats analyserat varför tre. konsortier misslyckades.